SKH Zekerheid met Meerwaarde

SKH certificeert niet zomaar voor alle keurmerken, maar alleen voor keurmerken in branches en vakgebieden waar we in staat zijn meerwaarde te creëren.

Met een certificaat van SKH toont een organisatie of bedrijf aan dat hun product, proces of een persoon aan de normen voldoet. Dat de organisatie efficiënt, duurzaam en veilig functioneert. Dat de processen de objectieve toets der kritiek glansrijk kunnen doorstaan. En dat de personen en/of medewerkers vakbekwaam en integer hun werk verrichten.

SKH certificeert met aandacht en uiterste zorgvuldigheid. Deelt het streven naar perfectie en biedt meerwaarde door meedenkkracht.

Een persoon certificatie door SKH

De menselijke factor is voor nagenoeg elke organisatie onmisbaar. En hoe intensiever we automatiseren, des te meer dat geldt. Personen en medewerkers krijgen immers grotere verantwoordelijkheden; de impact van hun doen en laten neemt navenant toe. Functioneren de personen of medewerkers vakbekwaam? Voldoen zij aan de eisen die aan hun inbreng worden gesteld? Gaat hun professionaliteit hand in hand met actuele norm-, wet- en regelgeving? SKH biedt daarover zekerheid. Want SKH certificeert personen volgens (inter)nationaal overeengekomen, objectief te toetsen criteria.

Certificeren met SKH levert meer op

Personen en medewerkers certificeren door SKH levert veel meer op dan zekerheid. Behalve een in de markt geaccepteerd certificaat geeft SKH meedenkkracht en persoonlijke aandacht. Men kan rekenen op professionele begeleiding, die, veel meer dan vorm alleen, daadwerkelijk inhoud geeft aan waardevolle persoonscertificatie. Op een aanpak die motiveert, inspireert en draagvlak creëert. Als certificeringsinstelling beperkt SKH zich tot branches en vakgebieden waarin wij zelf over uitgebreide materiekennis beschikken. Daarom zien veel particulieren, woningbouwvereniging en bedrijven, náást het geambieerde kwaliteitskeurmerk op het gebied van persoonscertificatie, graag het SKH logo staan.

Bekijk de website van SKH

Breder georiënteerd

SKH in Wageningen is de certificerings-instelling die de eisen aan het montage keurmerk stelt. Het is voor het eerst dat ze personen en de montage certificeren. Oscar van Doorn, directeur van SKH: “We certificeren al jarenlang hout- en houtgerelateerde producten. Dus ook dakramen. Qua productcertificatie zijn we in Nederland al heel ver, maar zonder goede montage kun je certificeren wat je wilt. Daarom waren we blij toen Dakvenstermeesters bij ons aanklopte. Ze zijn onafhankelijk van de grote merken en dus geloofwaardig. Ik merk dat de vaklieden die we opleiden breder georiënteerd naar huis gaan. Juist doordat ze bij ons ook met andere producten in aanraking komen. Je ziet ze soms denken: ‘hé, kan het ook zo?’. Mooi om te zien.”

SKH_certificaat