Zekerheid voor u als Leverancier en Producent

Als producent of leverancier voorziet u in de bouwstenen die van essentieel belang zijn voor de aannemer, klusbedrijf of zzp`er om te voldoen aan het bouwbesluit en regelgeving die van kracht zijn op het gebied van daglichtproducten. Producten worden aangeboden met de nodige bijproducten om tot een juiste inbouw te komen, het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van de kennis die aanwezig is bij de verwerker.

Wanneer de wet Kwaliteitsborging van kracht gaat moeten de bouwbedrijven aan tonen dat het bouwwerk voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit 2012. Als producent of leverancier kunt u hier aan bijdragen om aan te tonen dat uw producten op de juiste manier gemonteerd worden met de nodige bijproducten. De verwerker zal uw producten beter gaan dragen wanneer dit goed te verwerken is volgens de wet en regelgeving. Deze wet zal naar verwachting per 1-1-2019 van kracht zijn.

Als Dakvenstermeesters Montage Keurmerk kunnen wij een consulterende rol spelen en de specialistische input aanleveren. Het is tevens mogelijk om trainingen te geven aan uw organisatie om klaar te zijn voor de nieuwe wet Kwaliteitsborging.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het Dakvenstermeesters Montage Keurmerk of over de mogelijkheden voor uw organisatie in consultensie en trainingen kijk dan Hier!