Meer verantwoordelijkheid voor eigen kwaliteit

Als opdrachtgever moet u vaak een keuze maken op uw gevoel. In Nederland is iedereen vrij om een beroep in de bouw te vervullen, in de praktijk is dit helaas vaak terug te zien in de kwaliteit van het geleverde werk. Momenteel is er in de bouw een professionaliseringsslag gaande, dit heeft alles te maken met het invoeren van de wet Kwaliteitsborging die per 1-1-2018 van kracht zal worden.

Vanaf die datum is de bouwer aantoonbaar verplicht om te bouwen volgens het bouwbesluit 2012 en de geldende kwaliteitseisen, voor alle bouwwerken onder gevolgklasse 1. (eenvoudige bouwwerken en grondgebonden eengezinswoningen en kleine bedrijfspanden)
Deze bouwwerken worden niet meer door de gemeente getoetst aan de bouwtechnische voorschriften uit het bouwbesluit 2012. De verantwoordelijkheid om aan te tonen dat wordt voldaan ligt dan bij de bouwer of uitvoerende partij. Deze verantwoordelijkheid is tevens van toepassing op vergunningsvrije werken zoals het plaatsen van dakramen, lichtkoepels, lichtstraten en dakkapellen.

Wat kan het Dakvenstermeesters Montage Keurmerk voor u betekenen: