Certificering en Garantie

Leden van het Dakvenstermeesters Montage Keurmerk volgen naast het lidmaatschap tevens een training in de doelgroep van het betreffende daglichtproduct. Er zijn 3 verschillende groepen waar een Dakvenstermeesters Montage Keurmerk voor afgegeven kan worden:

Een Dakvenstermeesters Montage Keurmerk certificaat wordt alleen afgeven op de montage van dakramen, dakkapellen en dakserre`s wanneer het volgens de voorschriften en regelgeving gemonteerd is. Dit kan alleen wanneer een opdracht volledig en compleet uitgevoerd wordt door een certificaathouder. Het certificaat geeft tevens recht op 10 jaar garantie op de montage, welke afgegeven wordt door het deelnemende bedrijf.

Inspectie

Dakvenstermeesters Montage Keurmerk houders worden regelmatig getoetst op de kwaliteit van werken in uitvoering. Ze kunnen steekproefsgewijs, frequent en onaangekondigd op de belangrijkste punten geïnspecteerd worden. De onafhankelijke inspecteurs rapporteren hun bevindingen aan de verwerker. Indien er aanleiding is, wordt de uitkomst met de verwerker besproken. Zo nodig worden er direct maatregelen genomen om de kwaliteit te waarborgen.  Alleen bedrijven die aan alle eisen voldoen, mogen het Dakvenstermeesters Montage Keurmerk dragen.

proces certificering door SKH

SKH_certificaatHet Dakvenstermeesters Montage Keurmerk is gecertificeerd door SKH.
Opleiding en persoon zijn gecertificeerd door SKH, dit biedt u zekerheid met meerwaarde. De zekerheid van het certificaat plus de meerwaarde van bewezen meedenkkracht, uitstekende service, kennis van zaken en jarenlange ervaring. SKH heeft de opleidingen van Dakvenstermeesters Montage Keurmerk getoetst op de huidige wet- en regelgeving en of deze voldoen aan de normen en kwaliteit die SKH hanteert als onafhankelijk orgaan. Na de opleiding wordt het examen afgenomen door SKH en bij een positief resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat voor zijn behaalde module en een persoonlijke pas om aan te tonen aan opdrachtgevers dat voldaan is aan de kwaliteitseisen van SKH.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de organisatie SKH kijk dan Hier.