Zekerheid voor u als Verzekeraar

Als verzekeraar wilt u dat de afgesproken prestaties is aangetoond. Veel lekkage, waterschade en vochtproblemen komen door het verkeerd in bouwen en aansluiten van daglichtproducten in het hellend of platte dak van een opstal. Als verzekeraar vergoed u in veel gevallen de gevolg schade maar niet de kosten van het verhelpen van de uiteindelijke oorzaak van de lekkage of het vochtprobleem. Om ook de gevolgschade te beperken is het belangrijk dat de daglichtproducten op de juiste manier gemonteerd en geïnstalleerd worden op het betreffende dakvlak.

Wanneer u als verzekeraar zekerheid wenst op het gebied van vakkundige montage en aansluitingen van daglichtproducten dan kunt u een beroep doen op het Dakvenstermeesters Montage Keurmerk. Een dakraam, dakkapel, lichtkoepel of ander daglichtproduct dient op de juiste manier ingebouwd te worden met de juiste aansluitingen en aanpassingen volgens het bouwbesluit, regelgeving en voorschriften van de fabrikant. De isolatiewaarde van het bestaande dak moet behouden blijven en ook de aansluitingen dienen goed te zijn om vocht en condens problematiek te voorkomen. Met het certificaat Dakvenstermeesters Montage Keurmerk tonen onze leden aan dat ze de opleiding voltooid hebben en u gewaarborgde montage kunnen bieden.

Wanneer de wet Kwaliteitsborging van kracht wordt moet aangetoond worden dat het bouwwerk aan het bouwbesluit voldoet,  het certificaat Dakvenstermeesters Montage Keurmerk geeft u deze waarborging. Hiermee kan aangetoond worden dat de werkzaamheden uitgevoerd zijn door een gecertificeerd bedrijf.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het Dakvenstermeesters Montage Keurmerk of zoekt u een Dakvenstermeester bij u in de buurt kijk dan Hier!