Wet Kwaliteitsborging

De regering zet al jaren in op verbetering van de kwaliteit van de bouw en een sterkere positie van de consument. Met het huidige stelsel worden deze doelen niet gehaald omdat te onduidelijk is wie waar voor verantwoordelijk is. De nieuwe wetgeving geeft meer zekerheid over de kwaliteit van het geleverde werk. De wet Kwaliteitsborging zal 1 juli 2023 in werking gaan.

Aansprakelijkheid !

Belangrijk onderdeel van de nieuwe Wet is dat de aansprakelijkheid na oplevering is gewijzigd. Waar nu de uitvoerende partij is ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken die redelijkerwijs tijdens de oplevering ontdekt hadden kunnen worden is in de nieuwe wet de uitvoerende partij ook aansprakelijk voor gebreken die tijdens de oplevering niet zijn ontdekt. Tenzij deze gebreken niet aan de uitvoerende partij zijn toe te rekenen.

Op welk werk is het van toepassing ?

De Wet kwaliteitsborging gaat met de nieuwe regels van start voor Gevolgklasse 1. Dit zijn bouwwerken die vergunningsplichtig zijn en als weinig risicovol worden gezien, zoals grondgebonden eengezinswoningen, kleine bedrijfshallen en eenvoudige verbouwingen.

Bouwwerken die op dit moment vergunningsvrij zijn o.a. dakramen en dakkapellen vallen niet onder het nieuwe stelsel en blijven vergunningsvrij. De nieuwe regels voor aansprakelijkheid bij oplevergebreken gelden wel voor alle bouwactiviteiten, ook als ze niet onder Gevolgklasse 1 vallen.