WKB uitgesteld tot 1 juli 2023.

Invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld naar 1 juli 2023. Minister Hugo de Jonge heeft middels een brief aan de Eerste kamer bekend gemaakt dat hij het niet verantwoord vindt om de Omgevingswet per 1 januari 2023 in te laten gaan.
Wat betekent dat voor dakramen, dakkapellen en dakserres?

Op welk werk is het van toepassing?
De Wet kwaliteitsborging gaat met de nieuwe regels van start voor Gevolgklasse 1. Dit zijn bouwwerken die vergunningsplichtig zijn en als weinig risicovol worden gezien, zoals grondgebonden eengezinswoningen, kleine bedrijfshallen en eenvoudige verbouwingen.

Bouwwerken die op dit moment vergunningsvrij zijn o.a. dakramen en dakkapellen vallen niet onder het nieuwe stelsel en blijven vergunningsvrij.

De nieuwe regels voor aansprakelijkheid bij oplevergebreken gelden wel voor alle bouwactiviteiten, ook als ze niet onder Gevolgklasse 1 vallen.
Meer over de WKB wet kwaliteitsborging