Dakraam,vergunningsvrij

Waar mag ik een dakraam plaatsen?

Dakraam,vergunningsvrij

Een dakraam plaatsen is bijna altijd vergunningsvrij!

Het moet wel heel gek lopen als uw dakraam of lichtstraat in een woning, winkel of kantoorpand niet met vergunningsvrij bouwen kan! Oftewel zonder vergunning. Controleer dus eerst of u in een beschermd dorpsgezicht zit of een monument heeft. Als dat niet het geval is dan zijn er vervolgens nog een paar spelregels:

 • Komt het te plaatsen dakraam of lichtstraat op meer dan 50 centimeter afstand van de rand van het dakvlak?
  Ja: ga verder naar de volgende vraag. Nee: Indien dit niet het geval is moet u een omgevingsvergunning aanvragen!
 • Steekt het dakraam of lichtstraat meer dan 60 boven het dak uit?
  Nee: ga verder naar de volgende vraag. Ja: Indien dit wel het geval is moet u een omgevingsvergunning aanvragen!
 • Wordt het dakraam of lichtstraat op een plat dak geplaatst?
  Ja: geen omgevingsvergunning nodig! Nee: Indien dit niet het geval is, ga door naar de volgende vraag.
 • Komt de dakraam of lichtstraat in een achterdak?
  Ja, dan vergunningsvrij. Nee, ga door naar volgende vraag.
 • Komt de dakraam of lichtstraat in een zij-dakvlak?
  Ja, kijkt het zijdakvlak dan uit op de openbare weg of gebied? Bij ja omgevinsgvergunning aanvragen. Bij nee, vergunningsvrij bouwen.
 • Komt de dakraam of lichtstraat in een voor-dakvlak?
  Ja, steekt de constructie buiten het dakvlak uit? Indien dit niet het geval is dan is een dakraam aan de voorkant vergunningsvrij te bouwen. Steekt de constructie wel uit dan heeft u omgevingsvergunning nodig.

Voor meer informatie kunt u ook de voorschriften nazien!
Voorschriften Dakraam en Daglichtvoorzieningen