6% BTW op arbeid tot 1 JULI 2015

6% BTW op arbeid bij renovatie van uw DAKRAMEN of andere Daglichtproducten

6_procent_BTW_dakraamVoor renovatie- en herstelwerkzaamheden geldt van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015 het verlaagd btw-tarief. Om te beoordelen of de werkzaamheden onder het lage btw-tarief vallen, is het moment van afronden van de werkzaamheden bepalend.

Ook geldt een specifieke goedkeuring voor:
De arbeidskosten van hovenierswerkzaamheden (bij het aanleggen en onderhouden van tuinen)
Het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten, mits zij ook de renovatie van de woning begeleiden.

Voorwaarden
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief zijn de volgende:
Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht
Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden vallen: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning
Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten van de renovatie- en herstelwerkzaamheid en niet op de materiaalkosten. Onder arbeid vallen ook kosten die rechtstreeks aan de renovatie of het herstel zijn toe te rekenen, zoals de huur van apparatuur en voorrijkosten
De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn (na eerste ingebruikneming van die woning). Nieuwbouw komt dus niet in aanmerking.

Niet van toepassing
Voor de volgende werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief niet:
Glazen wassen
Het vervangen van gordijnen en zonwering
Het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, met uitzondering van het onderhoud van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning

Btw-tarief voor isoleren
De arbeidskosten voor vloer-, dak- en gevelisolatie bij woningen ouder dan twee jaar vallen onder het lage btw-tarief. Een belangrijke voorwaarde die daarbij wordt gesteld is dat de Rc-waarde (de warmteweerstand) van de scheidingsconstructie minimaal voldoet aan de eisen van het bouwbesluit.

Daarnaast worden de materiaalkosten sinds 1 januari 2014 altijd belast tegen 21%. Ook werkzaamheden die te ver afstaan van de isolatiewerkzaamheid vallen onder het 21%-tarief. Zie ook Belastingdienst.nl: isoleren van woningen › De arbeidskosten voor het plaatsen van glas vallen wel onder het 6%-tarief evenals de kosten die rechtstreeks aan de isolatie zijn toe te rekenen, zoals de huur van apparatuur en voorrijkosten.